تمام مطالب

مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام:

خروجی دوره عالی فقه بانوانی عالم با قدرت استنباط فقهی خواهند بود

دوره عالی فقه مدیر جامعه‌الزهرا علیهاالسلام با تاکید بر حفظ و ارتقای قوت علمی دوره عالی فقه اظهار امیدواری کرد بانوانی عالم با قدرت استنباط در حوزه‌های مختلف فقهی از این دوره فارغ‌التحصیل شوند.